O FIRMIE

O FIRMIE

Spółka z o.o. „NOXEN” jest właścicielem i deweloperem Anastasiejewskiego złoża czerwonego granitu. Marka Anastasia Red. Kod złoża – Cr112. Specjalne pozwolenie na wykorzystanie kopalin nr 3807 z dnia 30 grudnia 2006 roku. Według wskaźników promieniowania granity Anastasijewskiego złoża należą do 1-ej klasy (mogą być wykorzystywane we wszystkich typach budownictwa bez ograniczeń). Według ekspertów wyroby ze wspomnianego wyżej granitu mogą być wykorzystywane do celów budowlanych przy dekoracyjnym wykończeniu jak wewnątrz tak i na zewnątrz budynków i budowli.
Unikalność Anastasijewskiego złoża polega na dużej ilości naturalnych złóż czerwonego granitu, które są dość rzadkie i stanowią tylko 20% światowej produkcji granitu.
Anastasijewskie złoże jest wydobywane od 2008 roku, jest uważane za młode i obiecujące. Spółka „NOXEN” wydobywa 5500 m3 w ciągu roku zgodnie z zapotrzebowaniem, ale przy wzroście popytu wydobycie może być zwiększone o 15-20%. Szacuje się, że zapasy granitu w wyżej wspomnianym złożu wystarczą na 107 lat.

 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Unikalna lokalizacja kopalni w centrum Ukrainy pozwala szybko dostarczyć wyroby w każdy możliwy sposób logistyczny. Położenie blisko linii kolejowej, centralnego węzła komunikacyjnego i portów morskich pozwala szybko i bezpiecznie przewieźć produkty do Europy i Azji.

Skład mineralny granitów:
Plagioklaz 12-38%
K-skalenia 18-83%
Kwarc 12-38%
Biotyt 0-6%
Granat 0-8%

Właściwości fizyczne i mechaniczne granitu:
— Porowatość od 1,2%
— Absorpcja wody 0,23%
— Wytrzymałość na ściskanie (w stanie suchym) 1710 kg/cm2
— Współczynnik redukcji siły przy nasyceniu wodą 0,86
— Ścieralność 0,70 g/cm2
— Po 50 cyklach zamrażania 1401 kg/cm3
— Masa objętościowa 2,700 kg/m3